Lonesome Cowboy's

Wapenreglement

 

 

 

Iedereen die een vuurwapen draagd dient dit te laten nakyken door een bevoegd persoon of meerdere in rang .

Vuurwapens mogen nooi geladen zyn , tenzy voor de Dixie , dan gebeurd het laden exact 15 minuten voor de Dixie , niet vroeger .

Het aantal schoten dat wordt gelost worden bepaald door degene die de Dixie leid , meestal zyn dat drie schoten .

Na de Dixie word het wapen onmiddelijk ontladen en direkt ter nazage by een meerdere gebracht .

Wapens dienen steeds in passende holsters te blyven zitten .

 

Wanneer er gedanst wordt worden deze terug in een afgesloten koffer gestoken of aan een meerdere in bewaring gegeven .

Het is verboden voor minderjarigen om wapens te dragen .By volwassenen worden wapens enkel toegestaan vanaf de rang "hulpsheriff of deputysheriff " .

Handboeien , sporen en messen zyn ten strengste verboden en worden niet in de zaal van de dansles of evenement toegelaten , deze worden in bewaring genomen aan de ingang .

Dit reglement is eigen aan onze club , er moet dus nog steeds rekening gehouden worden met reglementen van andere clubs of bonden , zoals BTTRC , BCWA , WWWF , ................

Indien de reglementen I.V.M. wapens niet gevolgd worden kan de toegang tot de zaal ontzegd worden , indien het leden van eigen club betreft kan je zelfs je lidkaart verliezen .

Dit wapenreglement telt steeds voor de afgesloten ruimtes van de dansles of evenementen , eens terug buiten of op de openbare weg diend de Belgische Wetgeveing gerespecteerd te worden . Het wapen moet dus in een afgesloten koffer getransporteerd worden .

Iedereen die lid is van onze club bindt zich automatisch aan dit reglement .